Berba 2015. godina

Svaki posao ima svoju pozitivnu pa i negativnu stranu te u našem slučaju negativna strana je bilo loše vrijeme koje nas nije spriječilo u berbi. Sa ponosom možemo izjaviti da je uspješnost berbe sigurna i to sa predikatnom berbom 2015. godine.

Berba 2015 Berba 2015a Berba 2015b